1. Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp từ ngày Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thì tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo quy định tại …

Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ... Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Thuộc tính văn bản Số/Ký ...

- Điều 13, Điều 14 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản Điều 13. Đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân 1.

2021-10-14 · Hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang đánh giá, tổng hợp những tác động của chính sách, pháp luật về khoáng sản và đặt kế hoạch sẽ xây dựng Luật mới thay thế Luật Khoáng sản năm 2010 trong giai đoạn 2021 - 2025.

2020-2-26 · Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý"., Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý, hiệu quả và bền vững

2021-10-10 · Khoáng sản là thành phần tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân.

Chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản rắn ở Việt Nam. 41 đến 60 độ C), 36 nguồn có nhiệt độ rất cao (từ61 – 100 độ C) và 64 nguồn nước ấm. (30 – 40 độ C). Ngoài ra nhờ khoan thăm dò, khai thác dầu khí chúng ta cũng phát hiện được nhiều. nguồn nước ...

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng ...

Dữ liệu về Trữ lượng khoáng sản sản rắn đã cấp phép, khai thác và còn lại phân theo các cấp trữ lượng Dữ liệu và nguồn dữ liệu 0304.1_12312_201905.xlsx XLS

Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Việc khai thác khoáng sản có tác động như thế nào đến môi trường ? Bài viết phân tích cụ thể.

Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ... số 35/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Về việc ban hành "Quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa ...

2012-11-9 · - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia trên cơ sở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những ...

 · QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng ...

2018-4-3 · Nguồn tin này cũng xác nhận, theo định hướng của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đoàn công tác làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản…

2017-12-12 · Ngày 8/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT. Thông tư này quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

2021-10-13 · Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Quyết định 04/QĐ- UBND phê ...

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn…

2017-12-7 · Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Số kí hiệu. 60/2017/TT-BTNMT. Ngày ban hành. 07/12/2017. Ngày bắt đầu hiệu lực. 25/01/2018. Thể loại. Thông tư.

2021-7-16 · Đáng chú ý, số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m³ đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Việc khai thác khoáng sản trái phép này diễn ra trong thời gian dài mà chính quyền địa phương không có biện ...

2011-11-30 · I. MÔ HÌNH KHOÁNG SẢN RẮN ẨN Theo các thông số địa chất, KSRA được chia thành 2 nhóm chính: ẩn và phủ [3, 7]. Trong nhóm cuối cùng còn có nhóm phủ - ẩn (đối với KSRA nội sinh). 1. Mô hình khoáng sản rắn nội sinh, gồm có ẩn, phủ, phủ - ẩn.

2020-5-18 · Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. ... khai thác khoáng sản phải được đánh giá ở cấp độ tài nguyên tối thiểu 333 đối với khoáng sản rắn; ...

2. Tài nguyên khoáng sản rắn xác định là tài nguyên khoáng sản rắn đã được đánh giá, thăm dò xác định được vị trí, diện phân bố, hình thái, số lượng, chất lượng, các dấu hiệu địa chất đặc trưng với mức độ tin cậy về địa chất từ mức chắc chắn đến dự tính.

2017-3-13 · Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ

2021-2-27 · Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Việc khai thác khoáng sản có tác động như thế nào đến môi trường ? Bài viết phân tích cụ thể.